"Az Év Kórháza 2010"
Intézményünkben pályázható állások

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet pályázatot hirdet a következő szakorvosi állásokra 

 

Ssz.

Szervezeti egység

Munkakör megnevezése

Tájékoztatást nyújtó neve

Tájékoztatást nyújtó beosztása

Tájékoztatást nyújtó telefonszáma

1.

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály

Szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Bencsik Gábor

mb. orvosigazgató
osztályvezető főorvos

56/503-719
56/503-640

2.

Belgyógyászati Osztály

Belgyógyász szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Pettendi Piroska, Dr. Kiss László és
Dr. Seress Zoltán

mb. orvosigazgató
mb. osztályvezető főorvosok és osztályvezető főorvos

56/503-719
56/503-785 56/503-786 56/503-642

3.

Fül- Orr- Gégészeti és Szájsebészeti Osztály

Szakorvos, vagy szakvizsga elótt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Borkó Rezső Ph.D.

mb. orvosigazgató
osztályvezető főorvos

56/503-719
56/503-792

4.

Megyei Onkológiai Központ

Onkológus szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Csőszi Tibor

mb. orvosigazgató
mb. osztályvezető főorvos

56/503-719
56/503-669

5.

Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály

Szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Retkes Tamás

mb. orvosigazgató
osztályvezető főorvos

56/503-719
56/503-790

6.

Pszichiátriai Osztály

Pszichiáter szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Sápiné Dr. Driesz Márta

mb. orvosigazgató
mb. osztályvezető főorvos

56/503-719
56/503-795

7.

Pulmonológiai Osztály

Tüdőgyógyász szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Valyon Éva

mb. orvosigazgató
osztályvezető főorvos

56/503-719
56/503-667

8.

Sürgősségi Betegellátó Osztály

Belgyógyász szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Bendó Mihály

mb. orvosigazgató
mb. osztályvezető főorvos

56/503-719
56/503-738

9.

Szemészeti Osztály

Szemész szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Pap Ádám

mb. orvosigazgató
mb. osztályvezető  főorvos

56/503-719
56/503-676

10.

Urológiai Osztály

Urológus szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Tóth György Ph.D

mb. orvosigazgató
osztályvezető  főorvos

56/503-719
56/503-770

11.

Szülészet-Nőgyógyászati Osztály

Szülész-nőgyógyászszakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Prof. Dr. Mosonyi Attila Ph.D.

mb. orvosigazgató
osztályvezető  főorvos

56/503-719
56/503-789

12.

Infektológiai Osztály

Szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Tusnádi Anna

mb. orvosigazgató
osztályvezető  főorvos

56/503-719
56/503-708

13.

Kardiológiai Osztály

Kardiológus szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Herczeg Béla

mb. orvosigazgató
osztályvezető  főorvos

56/503-719
56/503-586

14.

Nephrológiai Osztály

Szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Rédl Jenő

mb. orvosigazgató
mb. osztályvezető  főorvos

56/503-719
56/503-743

15.

Intézeti Gyógyszertár

Gyógyszerész

Dr. Jandácsik Éva

Intézet vezető főgyógyszerész

56/503-689

16.

Gép-Műszergazdálkodási Csoport

Műszerész

Agócs Attila

Gazdasági Igazgató

56/503-715

17.

Gép-Műszergazdálkodási Csoport

Műszerész, műszaki ügyintéző, adminisztrátor

Agócs Attila

Gazdasági Igazgató

56/503-715

18.

Biztonságszervezési Csoport

Biztonsági őr

Agócs Attila

Gazdasági Igazgató

56/503-715

19..

Traumatológiai Osztály

Traumatológus szakorvos vagy szakvizsga előtt álló orvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Grúber Károly

mb. orvosigazgató
osztályvezető főorvos

56/503-719
56/503-648

20.

Rendelőintézet Szemészeti Szakrendelés

Szemész szakorvos

Dr. Szántó Zoltán
Dr. Mózer Erzsébet

mb. orvosigazgató
Rendelőintézet Vezető Főorvosa

56/503-719
56/512-999

 

 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók. Igény esetén szolgálati lakást vagy Orvos-nővérszállón férőhelyet biztosítunk. A munkakör a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

*

szakmai önéletrajz, orvosi diplomamásolat, szakvizsga bizonyítvány másolata, orvosi nyilvántartásba vételi igazolás, kamarai tagság igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

Pályázatokat Dr. Lippai Norbert mb. főigazgatónak címezve kell benyújtani. (5000 Szolnok, Tószegi u. 21.)

 

  

Tisztelettel:

 

 

 

 

 

 

Dr. Lippai Norbert

 

 

 

 

mb. főigazgató • KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036

  „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036. A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg, általános célja volt, hogy az intézet energiafogyasztását korszerűsítse megújuló energiaforrások alkalmazásával. A telepítendő fotovoltaikus rendszer alkalmas az intézet éves áramfogyasztásának részleges kiváltására, valamint a fejlesztés eredményeként az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkenése prognosztizálható.

 • TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008

  „Nukleáris Medicina Osztály kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008 azonosítószámú pályázat. A Európai Unió 240 millió forintos támogatásának köszönhetően a 2014-es év végére el is készülhet az izotóplabor, amely komplex ellátást biztosít a jövőben az onkológiai betegek számára. Az új osztály a daganatos betegek szűrésén és kezelésén kívül a kardiológiai, a máj- és vese-, valamint pajzsmirigy betegek gyógyulását is segíti.

 • TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035

  „Struktúraváltás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben és MÁV Kórház és Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú pályázat megvalósítása indul 2013. IV. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 1.985.799.768 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.599.665.768 Ft, a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok szakkórház 386.134.000 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001

  Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú konzorciumi pályázat megvalósítása indul 2013. I. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 433.505.113 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így az Intézmény 433.505.113 Ft összegű uniós támogatásban részesül. A projekthez kapcsolódóan 5% saját forrás, azaz 22.816.059 Ft kerül bevonásra.

 • TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014

  A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben című és TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014 azonosítószámú pályázat megvalósítása indult a 2011.09.30-i támogatási szerződés megkötésével. A projekt teljes költségvetése 133.327.100 Ft, melynek támogatási intenzitása 90%, így az Intézmény 119.994.390 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • TIOP 2.2.4/09/1

  2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására.

 • TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078

  A Jász - Nagykun - Szolnok - Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézetben Európai uniós támogatásból az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a humánerőforrás megfelelő képzettségének kialakítása, szakember utánpótlás a Szakorvosi, rezidens- és menedzsmentképzés a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben cím és TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078 azonosítószámú pályázat keretein belül.

 • TIOP 2.2.2

  A SO1 továbbfejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél projekt keretében intézetünkben fejlesztésre kerül a meglévő SO1 szintű sürgősségi osztályt. Ezáltal lehetővé válik a betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének kialakítása.

 • TÁMOP- 6.2.4/A/09/1

  A kórház a Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP- 6.2.4/A/09/1 – keretén belül pályázott Foglalkoztatás támogatása az egészségügyi intézmények számára konstrukcióban, Foglalkoztatás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél címmel a tevékenység bevezetésére. A kórház a pályázat nyerteseként 5, megfelelő tudású, jó képzett szakembert foglalkoztat. Hétköznaponként, 6-18 óra között a Sürgősségi Betegellátó Osztályra érkező betegek állapotának felmérését és megfelelő ellátási kategóriákba való besorolását végzik.

 • HEFOP 4.4

  Nagyszabású fejlesztés valósult meg a megyei kórházban informatikai területen-tudtuk meg Kardos Erikától, az intézmény informatikai osztályának vezetőjétől. – A HEFOP 4.4 Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázat keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt olyan rendszer kiépítésére, mellyel az egész térség egészségügyi intézményei közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással.

 • HEFOP 4.3.2

  Több mint egymilliárd forintot nyert a megyei Hetényi Géza Kórház a rendelőintézet korszerűsítésére és eszközbeszerzésre. A HEFOP 2005-4.3 jelzés alatt futó beruházás eredményeként 2007. szeptember végére modern, komplex, magas szintű ellátást nyújtó térségi diagnosztikai és szűrőközpontban fogadhatják a betegeket Szolnokon.