"Az Év Kórháza 2010"
Megvalósult: Egységes számítógépes rendszer a régió kórházaiban

2007.10.03.
Egységes számítógépes rendszer a régió kórházaiban
FEJLESZTÉSEK Az NFT II. nyújt lehetőséget a további előrelépéshez
Egységes számítógépes rendszer a régió kórházaiban
FEJLESZTÉSEK Az NFT II. nyújt lehetőséget a további előrelépéshez

A Nemzeti Fejlesztési Terv I. keretében nagyszabású fejlesztések valósultak, valósulnak meg a megyei Hetényi Géza Kórház-rendelőintézetben. Ezekre épülhetnek az NFT II. keretében a további megvalósuló tervek.

A HEFOP 4.3 projekt keretében megvalósuló térségi diagnosztikai és szűrőközpont mellett a HEFOP 4.4 keretében hamarosan befejeződik az informatikai projekt is, melynek köszönhetően lehetővé válik a régió különböző szintű ellátórendszerének egységei között közvetlen kommunikáció és lehetőség nyílik a telemedicina fejlesztésének elindítására. A fejlesztés lehetőségei az NFT II-höz kapcsolódnak. A továbblépést az egészségügy fejlesztését célzó operatív programok jelenthetik. Az NFT II. operatív programjai közül a társadalmi infrastruktúrát megújító operatív program (TIOP) prioritásaihoz tartozik az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. A regionális fejlesztést együttműködés keretében harmonizálni kell a kistérségi, a járóbeteg-ellátó, valamint a rehabilitációs feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók ROP-forrásból származó fejlesztéseivel. Szükséges a fekvőbeteg-ellátási intézményrendszer felkészítése a struktúraváltásra, hatékony ellátási struktúra kialakítása.

Informatikai területen valóban nagyszabású fejlesztés történt a Hetényi Géza kórházban — tudtuk meg Kardos Erikától, az intézmény informatikai osztályának vezetőjétől. — A HEFOP 4.4 „Egészségügyi információtechnológia-fejlesztés az elmaradott régiókban” című pályázat keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt olyan rendszer kiépítésére, mellyel az egész térség egészségügyi intézményei közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással. Ezt az egyelőre három régióra korlátozódó egységes rendszert szeretnék a későbbiekben az egész országra kiterjeszteni. A Hetényi Kórházban a gyakorlatban mindez a már meglévő, évek óta használt számítógépes rendszer továbbfejlesztését jelentette. Ennek köszönhetően a régió többi kórházaival is adott a lehetőség a dokumentációk, illetve képi információk cseréjére, konzultációra.

Ugyancsak jelentősen megkönnyíti a napi munkát, hogy elkészült egy intézeten belül használatos program, amelynek köszönhetően nagymértékben leegyszerűsödik az ápolási dokumentáció. További fejlesztésként 82 komplett konfiguráció állt munkába a megfelelő szoftverekkel. A Dell-gépeknek köszönhetően minden osztályon van legalább egy olyan számítógép, amely garantálja a kitűnő minőséget.Mindennek köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy a rendelőintézet HEFOP 4.3-as projektje keretében munkába állított digitális röntgen képeit az orvosok a kórházi osztályok új gépein megtekinthessék és elemezzék. A fejlesztések azonban nem csupán az egészségügyi dolgozók számára érezhetőek. Segítségükkel a betegek számára is kényelmesebbé, egyszerűbbé, gyorsabbá válnak a vizsgálatok, illetve a korábbi leletek egy új orvos számára is könnyen elérhetővé válnak adott esetben. A betegnek nem kell többé a kórházon belül egyik vizsgálatról a másikra vinni a röntgenfilmeket és különböző betegellátók között is jóval kényelmesebben, digitális adathordozón viheti magával a röntgenképet. A kor követelményeinek megfelelően tehát gyakorlatilag már nincs olyan terület a Hetényi Kórházban, ahol ne szolgálná a gyógyítómunkát az informatikai rendszer. Az uniós fejlesztési forrásoknak köszönhetően ráadásul most a régió felé is kinyíltak az intézmény kapui.

Mi is az a telemedicina?

A telemedicina a távközlési és informatikai technológiák alkalmazása az egészségügyi ellátás javítása érdekében akkor, amikor a résztvevők között lényeges távolságot kell áthidalni. Fajtái lehetnek többek között:

 • Telekonzílium: gyors, hatékony konzílium családorvosoknak, kórházi orvosoknak. A telemedicina rendszere különbözo szintű és különböző mélységű konzíliumot biztosíthat családi orvosok és kórházi szakértők között, kórházi orvosok és egyetemi szintű szakértők között, egyetemi orvosok és nemzetközi szakértők között, mentőautó és a fogadó intenzív osztály között
 • Telepatológia: kisebb kórházakban akár szakorvos nélküli patológiai osztály működhet, a szövettani vizsgálatokat a távoli centrumban lévő szakértők távirányításos mikroszkóp segítségével végezhetik, a diagnózis napok, hetek helyett néhány perc alatt rendelkezésre áll.
 • Telepszichiátria: elsősorban orvosok (családi orvosok, kórházi orvosok, stb.) számára nyújtott pszichiátriai konzílium lehetőség akkor, amikor nincs elérhető közelségben szakorvos. A beteg utaztatása nélkül azonnal kezelést lehet elkezdeni.
 • Teleradiológia: az elkészült leképezési eredményeket távoli szakértői gárdával közösen, akár online meg lehet konzultálni. Alkalmazásával lehetővé válik a különböző leképezések (RTG, CT, MRI, echo, izotóp, stb.) digitalizált rögzítése, amivel az eredmény bármikor ugyanolyan minőségben reprodukálható, sokszorosítható.
Milyen technikai feltételek szükségesek a telemedicinához?

A távgyógyászati alkalmazások alapját a televízió minőségű videokonferencia-rendszerek adják, melyekhez az alkalmazásnak megfelelő speciális orvosi berendezések is csatlakoztathatóak. A telemedicina előnye, hogy egységes, jól körülhatárolt betegkövetési, adminisztrációs rendszerek alakulhatnak ki, másodlagos, harmadlagos szakvélemények gyors beszerzése válik lehetővé, akár külföldről is; az egészségügyben dolgozók szakmai továbbképzése hatékonyabb lesz; az új gyógyszerek, eljárások, az elfogadott szakmai normák és jogszabályok országos megismerése gyorsabb lesz.

                        Forrás: Új Néplap 2007.10.03. Szilvási Zsuzsa • KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036

  „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036. A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg, általános célja volt, hogy az intézet energiafogyasztását korszerűsítse megújuló energiaforrások alkalmazásával. A telepítendő fotovoltaikus rendszer alkalmas az intézet éves áramfogyasztásának részleges kiváltására, valamint a fejlesztés eredményeként az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkenése prognosztizálható.

 • TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008

  „Nukleáris Medicina Osztály kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008 azonosítószámú pályázat. A Európai Unió 240 millió forintos támogatásának köszönhetően a 2014-es év végére el is készülhet az izotóplabor, amely komplex ellátást biztosít a jövőben az onkológiai betegek számára. Az új osztály a daganatos betegek szűrésén és kezelésén kívül a kardiológiai, a máj- és vese-, valamint pajzsmirigy betegek gyógyulását is segíti.

 • TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035

  „Struktúraváltás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben és MÁV Kórház és Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú pályázat megvalósítása indul 2013. IV. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 1.985.799.768 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.599.665.768 Ft, a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok szakkórház 386.134.000 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001

  Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú konzorciumi pályázat megvalósítása indul 2013. I. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 433.505.113 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így az Intézmény 433.505.113 Ft összegű uniós támogatásban részesül. A projekthez kapcsolódóan 5% saját forrás, azaz 22.816.059 Ft kerül bevonásra.

 • TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014

  A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben című és TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014 azonosítószámú pályázat megvalósítása indult a 2011.09.30-i támogatási szerződés megkötésével. A projekt teljes költségvetése 133.327.100 Ft, melynek támogatási intenzitása 90%, így az Intézmény 119.994.390 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • TIOP 2.2.4/09/1

  2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására.

 • TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078

  A Jász - Nagykun - Szolnok - Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézetben Európai uniós támogatásból az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a humánerőforrás megfelelő képzettségének kialakítása, szakember utánpótlás a Szakorvosi, rezidens- és menedzsmentképzés a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben cím és TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078 azonosítószámú pályázat keretein belül.

 • TIOP 2.2.2

  A SO1 továbbfejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél projekt keretében intézetünkben fejlesztésre kerül a meglévő SO1 szintű sürgősségi osztályt. Ezáltal lehetővé válik a betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének kialakítása.

 • TÁMOP- 6.2.4/A/09/1

  A kórház a Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP- 6.2.4/A/09/1 – keretén belül pályázott Foglalkoztatás támogatása az egészségügyi intézmények számára konstrukcióban, Foglalkoztatás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél címmel a tevékenység bevezetésére. A kórház a pályázat nyerteseként 5, megfelelő tudású, jó képzett szakembert foglalkoztat. Hétköznaponként, 6-18 óra között a Sürgősségi Betegellátó Osztályra érkező betegek állapotának felmérését és megfelelő ellátási kategóriákba való besorolását végzik.

 • HEFOP 4.4

  Nagyszabású fejlesztés valósult meg a megyei kórházban informatikai területen-tudtuk meg Kardos Erikától, az intézmény informatikai osztályának vezetőjétől. – A HEFOP 4.4 Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázat keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt olyan rendszer kiépítésére, mellyel az egész térség egészségügyi intézményei közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással.

 • HEFOP 4.3.2

  Több mint egymilliárd forintot nyert a megyei Hetényi Géza Kórház a rendelőintézet korszerűsítésére és eszközbeszerzésre. A HEFOP 2005-4.3 jelzés alatt futó beruházás eredményeként 2007. szeptember végére modern, komplex, magas szintű ellátást nyújtó térségi diagnosztikai és szűrőközpontban fogadhatják a betegeket Szolnokon.