"Az Év Kórháza 2010"
Pályázatok - fejlesztések

Az intézet szakmai-fejlesztési programja és a megfogalmazott célkitűzések megvalósulásaA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet szakmai-fejlesztési programja 2007. - 2013.

  "Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlés 84/2007. (VI. 22.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet szakmai fejlesztési programja (2007-2013) elfogadásáról.
  1./ A Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 2007-2013-as időszakra vonatkozó szakmai fejlesztési programját a melléklet szerinti tartalommal."

A szakmai-fejlesztési program megtekintéséhez kattintson ide...

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet szakmai-fejlesztési programja 2003. - 2007.
  A megfogalmazott célkitűzések megvalósulása
 1. Az intézet 2003-2007. évi szakmai programjának kiemelt fejezete volt a minőségügyi rendszer bevezetése. 2006. február 1-én a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet átvette az integrált minőségbiztosítási rendszerről (ISO-KES) szóló tanúsítványt. A kiépített rendszer fejlesztése folyamatos. Minőségpolitikánk középpontjába a betegeink elégedettségének fokozását, az intézet gazdasági stabilitásának fenntartását, a betegellátás minőségének nemzetközi normákhoz való igazítását, a gyógyítási folyamatok hatékonyságának fokozását és az eredményes és jövőbe mutató humán erőforrás gazdálkodás megvalósítását tűztük.

 2. Az Intézet 2005-ben új tartalommal benyújtotta az Európai Unio által társfinanszírozott HEFOP 4.3.2. programra a pályázatot, amely szűrő-diagnosztikai központ kialakítását tervezi - regionális jelleggel a Rendelőintézetben. A sikeres pályázat értelmében 1.2 milliárd forint támogatásban részesül az Intézet. A fejlesztés 2005 őszén megkezdődött, és a program 24 hónapos ütemtervet tartalmaz. Reményeink szerint 2007 végére Jász-Nagykun Szolnok megye lakosai egy térségi jellegű, épületében és szakmai szolgáltatásban európai színvonalú, széleskörű járóbeteg ellátást vehetnek igénybe.

 3. A HEFOP 4.4. a már elnyert Európai Uniós pályázat során, amely regionális informatikai fejlesztést valósít meg. A szerződéskötés és közbeszerzési tenderkiírás megtörtént. A regionális jellegű informatikai rendszer fejlesztésének lényege, hogy közvetlen kapcsolat létesíthető az ellátórendszer minden szintje és helye között. Ezáltal lehetőség nyílik egy adott beteg esetében elektronikus úton szakmai konzultációra, illetve a kezelőorvos bármely rendszeren belül keletkezett beteglelethez hozzájut. Ily módon elkerülhetők a párhuzamos, ismételt vizsgálatok, a beteg utaztatása.

 4. 2005-ben Intézetünk többletkapacitásként elnyerte az invazív kardiológiai vizsgálatok végzését, amelyet a megye lakosságának népegészségügyi mutatói indokoltak. A Haemodinamikai Laboratórium 2005 őszétől eredményesen végzi munkáját. A fokozódó, már regionális jellegű igénnyé növekvő vizsgálatokat 2007. januártól egy európai szinvonalú, a minimumfeltételek szerint megépült két munkahelyes laboratórium szolgálja ki. Ebben az épületben nyert elhelyzést a szintén minden igényt és feltételt kielégítő új gasztroenterológiai, szintén két vizsgálóhelyes laboratórium. Az új endoszkópiás műszerekkel végzett diagnosztikai és terápiás beavatkozások elősegítik a tápcsatorna daganatos megbetegedéseinek korai felismerését, valamint az akut vérzések gyors, korszerű ellátását.

 5. 2003-ban átadásra került a sebészeti jellegű szakmákat, valamint a kardiológia osztályt befogadó új hotelszárny, amely a kórház rekonstrukció II. fejezetként címzett támogatásból valósult meg. 2005-ben a Megyei Önkormányzat, mint tulajdonos, benyújtotta címzett támogatás elnyerésére pályázatát, amely az Intézet újabb rekonstrukciós fejlesztését tartalmazza. A fejlesztés célja a belgyógyászati pavilon teljes rekonstrukciója. A címzett támogatást a fenntartó elnyerte, és a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Terveink szerint az építkezés 2007 február végén megkezdődik és 2008. januárban befejeződik. A rekonstrukció ideje alatt a belgyógyászati tevékenység az intézet I. sz. telephelyén elhelyezetten folytatódik.

 6. Műszerpályázatok: Az Egészségügyi Minisztérium által 2005 tavaszán kiírt PIC műszerpályázaton 4 db inkubátort, 1 db nagy tudású perfasort nyertünk 40 % önrész megfizetésével az újszülött intenzív ellátás számára. Ezen pályázat révén csatlakoztunk a babamentő kültéri inkubátor programhoz. Ugyancsak Minisztériumi pályázatból 9 db lélegeztető gépet, altató gépet és monitort tudott beszerezni az intézet 2006 márciusában. Kedvező elbírálásban részesült a Tulajdonos által benyújtott 2006. évi céltámogatási pályázat, amelynek eredményeként az intézetben a gasztroenterológiai betegségek endoszkópos ellátása korszerű, a minimumfeltételeknek megfelelő eszközökkel történik meg. 2006-ban részt vettünk a Bababarát program Nemzeti Szoptatási Bizottság által kiírt pályázatán és az elnyert összeget a Bababarát Kórház cím elnyerésére kívánjuk fordítani, amely a Gyermek Népegészségügyi Programhoz kapcsolódik.

 7. Az onkológiai ellátás 2005. január 1-től kapacitásmódosítás révén 7 ágy többlettel, 37 ágyon Megyei Onkológiai Központként működik. A betegek kezelési protokolljait az Onko-team határozza meg. A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és a MÁV-Kórház együttműködési megállapodása alapján az emlőszűrés kórházunkban, a Rendelőintézet telephelyén, a MaMMa Rt., mint alvállalkozóval 2005. márciusától elindult. A kiszűrt betegek kb. 15 %-a a sebészeti osztályunkon kerül ellátásra. Ennek minőségi ellátását szolgálja a Béres Rt. által adományozott Gamma Kamera (műszerfejlesztés). A finanszírozási szerződést a tevékenységre megkötöttük (rendkívüli többletkapacitás befogadása). A tevékenység működik, a betegek elégedettek.

 8. A pszichiátriai betegek intézeti ellátásának profil jellegű kialakulása megkezdődőtt azzal, hogy a II. Pszychiátriai Osztály vezetését belgyógyászati szakvizsgával is bíró kolléga nyerte el a pályázaton, valamint az I. Pszychiátria megbizott vezetője rehabilitációs szakvizsgát szerzett. Az aktív és krónikus pszichiátriai ellátás egy szakmai szervezeti egységben történik. A fenti személyi szakmai feltételek alapján a következő évtől várható a pszichiátriai ellátás fejlesztése a fekvőbeteg ellátás terén. Ugyancsak rövid távú terveink között szerepel a gyermekpszichiátriai gondozó Rendelőintézetben történő elhelyezése. A megyei feladatokat ellátó Addiktológiai Ambulancia létrehozása, működtetése a Megyei Önkormányzat tevékenysége, amelyhez az intézet szabad járóbeteg óraszámok biztosításával járult hozzá.

 9. A krónikus ellátás feltételeinek javítása az Intézet kiemelt feladat közé tartozik. Ápolási Osztály betegeit jobb feltételek között kívánjuk ellátni, ezért az Intézet a tulajdonos Önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett a Város Önkormányzatával a megüresedett Egészségügyi Szakiskola épületének e célból történő hasznosításáról. A Megyei Önkormányzat és Szolnok Megyei Jogú Város között létrejött megállapodás alapján, melynek értelmében ingatlan átvétellel megvalósul az a fejlesztési programunk, amelyben a volt egészségügyi szakiskola épületének rekonstruálása után az idősek számára a szakmai minimumfeltételeknek és a lakossági elvárásoknak megfelelő idős ellátási központot tudunk kialakítani. Az átalakításhoz szükséges forrásokat, azok pályázati lehetőségeit várjuk.

 10. Az ápolási feltételek intézeti szintű javításának érdekében antidekubitus program kidolgozása van folyamatban. Ennek során feltérképezésre kerülnek a rizikófaktorral rendelkező betegek, pontosan nyomon követhetővé válnak, valamint korszerű ápolási terv kidolgozásával és megvalósításával gyógyulhatnak. Ezzel párhuzamosan antidekubitor matrac „raktár" létrehozására készülünk, ahonnan szükség szerint az osztályok tudnak majd kölcsönözni betegeik számára kényelmi eszközöket.

 11. Zajlik az ápolási dokumentáció felülvizsgálata. A tapasztalatok értékelése után történik az osztályok specialitásainak, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően a dokumentáció aktualizálása, korszerűsítése.

 • KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036

  „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036. A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg, általános célja volt, hogy az intézet energiafogyasztását korszerűsítse megújuló energiaforrások alkalmazásával. A telepítendő fotovoltaikus rendszer alkalmas az intézet éves áramfogyasztásának részleges kiváltására, valamint a fejlesztés eredményeként az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkenése prognosztizálható.

 • TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008

  „Nukleáris Medicina Osztály kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008 azonosítószámú pályázat. A Európai Unió 240 millió forintos támogatásának köszönhetően a 2014-es év végére el is készülhet az izotóplabor, amely komplex ellátást biztosít a jövőben az onkológiai betegek számára. Az új osztály a daganatos betegek szűrésén és kezelésén kívül a kardiológiai, a máj- és vese-, valamint pajzsmirigy betegek gyógyulását is segíti.

 • TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035

  „Struktúraváltás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben és MÁV Kórház és Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú pályázat megvalósítása indul 2013. IV. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 1.985.799.768 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.599.665.768 Ft, a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok szakkórház 386.134.000 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001

  Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú konzorciumi pályázat megvalósítása indul 2013. I. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 433.505.113 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így az Intézmény 433.505.113 Ft összegű uniós támogatásban részesül. A projekthez kapcsolódóan 5% saját forrás, azaz 22.816.059 Ft kerül bevonásra.

 • TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014

  A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben című és TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014 azonosítószámú pályázat megvalósítása indult a 2011.09.30-i támogatási szerződés megkötésével. A projekt teljes költségvetése 133.327.100 Ft, melynek támogatási intenzitása 90%, így az Intézmény 119.994.390 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • TIOP 2.2.4/09/1

  2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására.

 • TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078

  A Jász - Nagykun - Szolnok - Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézetben Európai uniós támogatásból az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a humánerőforrás megfelelő képzettségének kialakítása, szakember utánpótlás a Szakorvosi, rezidens- és menedzsmentképzés a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben cím és TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078 azonosítószámú pályázat keretein belül.

 • TIOP 2.2.2

  A SO1 továbbfejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél projekt keretében intézetünkben fejlesztésre kerül a meglévő SO1 szintű sürgősségi osztályt. Ezáltal lehetővé válik a betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének kialakítása.

 • TÁMOP- 6.2.4/A/09/1

  A kórház a Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP- 6.2.4/A/09/1 – keretén belül pályázott Foglalkoztatás támogatása az egészségügyi intézmények számára konstrukcióban, Foglalkoztatás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél címmel a tevékenység bevezetésére. A kórház a pályázat nyerteseként 5, megfelelő tudású, jó képzett szakembert foglalkoztat. Hétköznaponként, 6-18 óra között a Sürgősségi Betegellátó Osztályra érkező betegek állapotának felmérését és megfelelő ellátási kategóriákba való besorolását végzik.

 • HEFOP 4.4

  Nagyszabású fejlesztés valósult meg a megyei kórházban informatikai területen-tudtuk meg Kardos Erikától, az intézmény informatikai osztályának vezetőjétől. – A HEFOP 4.4 Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázat keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt olyan rendszer kiépítésére, mellyel az egész térség egészségügyi intézményei közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással.

 • HEFOP 4.3.2

  Több mint egymilliárd forintot nyert a megyei Hetényi Géza Kórház a rendelőintézet korszerűsítésére és eszközbeszerzésre. A HEFOP 2005-4.3 jelzés alatt futó beruházás eredményeként 2007. szeptember végére modern, komplex, magas szintű ellátást nyújtó térségi diagnosztikai és szűrőközpontban fogadhatják a betegeket Szolnokon.