"Az Év Kórháza 2010"
Szakmai és működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítása a Jász-Nagykun-Sz

Működési támogatásból valósulnak meg fejlesztések a szolnoki kórházban

Sajtóközlemény

2017.01.05

„Szakmai és működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című pályázat megvalósítása indult 2016. IV. negyedévében.


A projekt teljes költségvetése 30.966.744 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%. A fejlesztések az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet 1.§ (2) bekezdés szerinti működési támogatásból valósulnak meg.


Az Intézmény 408 ágyas épületében lévő régi hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltását korszerű LED paneles fényforrásokkal kívánja megvalósítani 10.140.314 Ft értékben a pályázat keretén belül. Az épület elavult konstrukciójából adódóan a közlekedők természetes fénnyel nem megvilágítható területek, így ezen terek megvilágítását a nap 16-24 órában biztosítani szükséges az biztonságos ellátás érdekében. A meglévő fényforrások több mint 30 évesek, az armatúrák korszerűtlenek, műanyag elemei elöregedtek, ezáltal könnyebben törnek, balesetveszélyessé válhatnak. A fejlesztés keretén belül 214 db 600x600 mm 48W és 100 db 1200x300 mm 42W típusú LED paneles fényforrás kerül beszerzésre és beépítésre. Ezáltal nem csak a villamos energia felhasználás csökken, hanem a fényforrások karbantartási és anyagköltségei is. Továbbá biztonságos fényellátást tesz lehetővé a betegellátás során. A fejlesztés során az Ideggyógyászati Osztályon, Pszichiátriai Osztályon, Krónikus Belgyógyászati Osztályon, Ápolási Osztályon, Gyemekideggondozóban és a Laboratóriumban újulnak meg a világító berendezések.


Az Intézmény 3 db gépkocsi cseréjét kívánja megvalósítani a szállítási tevékenységének optimalitása érdekében 7.725.000 Ft értékben a pályázat keretén belül. A szállítási tevékenységi körébe tartozik a minták és vizsgálati anyagok kórházak közötti szállítása, helyi telephelyek közötti betegszállítás, vidéki Mozgó Ernyő Fénykép készítő (MEF) csoportok szállítása, anyagbeszerzés, postázás és személyszállítás (például képzésekre, konferenciákra, hivatalos megbeszélésekre). Az Intézmény jelenleg 9 gépkocsival rendelkezik, melyből 6 darab életkora meghaladja a 10 éves életkort is. Ezen gépkocsik életkorából adódóan a karbantartási költségeik jelentősen megterhelik az intézmény költségvetését, mivel javítási költségeik és a hozzátartozó alkatrészek árai kiemelkedően magasak és piaci elérhetőségük korlátozott számú. A fejlesztés során beszerzésre kerülő 3 db 5 személyes gépkocsik segítségével a vidékre járó MEF-es szakmai csoportok szállítása optimalizálódik.


Az Intézményi fejlesztés részeként cytoscopok és kiegészítő eszközeik kerülnek beszerzésre 6.304.060 Ft értékben a pályázat keretén belül. A fekvőbeteg intézményhez csatoltan működő járóbeteg ellátást végző urológiai szakrendelő évi 17 000 betegforgalmat bonyolít le. A fejlesztés célja az urológiai járóbeteg ellátás endoscopos eszközparkjának bővítése, mely biztosítja az urológiai betegek járóbeteg ellátás keretében történő kivizsgálását, valamint gondozását. Az endoszkópos eszközök elsősorban a húgyhólyag daganatos betegek kivizsgálásában és gondozásában játszanak fontos szerepet. Az eszközpark fejlesztésével a kórházi telephelyen végzett beavatkozások nagy része a Rendelőintézetben elvégezhetővé válik.


Az Intézményi fejlesztés részeként 1 db új, hűthető, álló centrifuga kerül beszerzésre 6.797.370 Ft értékben a pályázat keretén belül. A Kórház egyik legfontosabb diagnosztikai szervezeti egysége a Központi Laboratórium, ahol jelenleg 4 db hűthető, álló centrifuga áll rendelkezésre. A centrifugák egyike újszerű (1 éves), míg 3 db 25 éves, régi, elavult. Ezeken történik a napi vérminták (800-1000 db) centrifugálása. A fejlesztés során beszerzésre kerülő 1 db centrifuga segítségével a diagnosztikai ellátás kerül korszerűsítésre.


A projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást kaphatnak az Intézmény honlapján (www.hetenyikorhaz.hu).
 • KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036

  „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036. A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg, általános célja volt, hogy az intézet energiafogyasztását korszerűsítse megújuló energiaforrások alkalmazásával. A telepítendő fotovoltaikus rendszer alkalmas az intézet éves áramfogyasztásának részleges kiváltására, valamint a fejlesztés eredményeként az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkenése prognosztizálható.

 • TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008

  „Nukleáris Medicina Osztály kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008 azonosítószámú pályázat. A Európai Unió 240 millió forintos támogatásának köszönhetően a 2014-es év végére el is készülhet az izotóplabor, amely komplex ellátást biztosít a jövőben az onkológiai betegek számára. Az új osztály a daganatos betegek szűrésén és kezelésén kívül a kardiológiai, a máj- és vese-, valamint pajzsmirigy betegek gyógyulását is segíti.

 • TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035

  „Struktúraváltás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben és MÁV Kórház és Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú pályázat megvalósítása indul 2013. IV. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 1.985.799.768 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.599.665.768 Ft, a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok szakkórház 386.134.000 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001

  Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú konzorciumi pályázat megvalósítása indul 2013. I. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 433.505.113 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így az Intézmény 433.505.113 Ft összegű uniós támogatásban részesül. A projekthez kapcsolódóan 5% saját forrás, azaz 22.816.059 Ft kerül bevonásra.

 • TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014

  A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben című és TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014 azonosítószámú pályázat megvalósítása indult a 2011.09.30-i támogatási szerződés megkötésével. A projekt teljes költségvetése 133.327.100 Ft, melynek támogatási intenzitása 90%, így az Intézmény 119.994.390 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • TIOP 2.2.4/09/1

  2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására.

 • TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078

  A Jász - Nagykun - Szolnok - Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézetben Európai uniós támogatásból az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a humánerőforrás megfelelő képzettségének kialakítása, szakember utánpótlás a Szakorvosi, rezidens- és menedzsmentképzés a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben cím és TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078 azonosítószámú pályázat keretein belül.

 • TIOP 2.2.2

  A SO1 továbbfejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél projekt keretében intézetünkben fejlesztésre kerül a meglévő SO1 szintű sürgősségi osztályt. Ezáltal lehetővé válik a betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének kialakítása.

 • TÁMOP- 6.2.4/A/09/1

  A kórház a Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP- 6.2.4/A/09/1 – keretén belül pályázott Foglalkoztatás támogatása az egészségügyi intézmények számára konstrukcióban, Foglalkoztatás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél címmel a tevékenység bevezetésére. A kórház a pályázat nyerteseként 5, megfelelő tudású, jó képzett szakembert foglalkoztat. Hétköznaponként, 6-18 óra között a Sürgősségi Betegellátó Osztályra érkező betegek állapotának felmérését és megfelelő ellátási kategóriákba való besorolását végzik.

 • HEFOP 4.4

  Nagyszabású fejlesztés valósult meg a megyei kórházban informatikai területen-tudtuk meg Kardos Erikától, az intézmény informatikai osztályának vezetőjétől. – A HEFOP 4.4 Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázat keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt olyan rendszer kiépítésére, mellyel az egész térség egészségügyi intézményei közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással.

 • HEFOP 4.3.2

  Több mint egymilliárd forintot nyert a megyei Hetényi Géza Kórház a rendelőintézet korszerűsítésére és eszközbeszerzésre. A HEFOP 2005-4.3 jelzés alatt futó beruházás eredményeként 2007. szeptember végére modern, komplex, magas szintű ellátást nyújtó térségi diagnosztikai és szűrőközpontban fogadhatják a betegeket Szolnokon.