"Az Év Kórháza 2010"
TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0015


A dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok Megyében
Sajtóközlemény
2014.12.31
Uniós támogatásból létrejöttek a megyei dohányzás leszokás támogató pontjai

„A dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok Megyében” című és TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0015 azonosítószámú konzorciumi pályázat valósult meg 2013. 11.01 - 2014. 12. 31. között.
A projekt teljes költségvetése 21.083.509 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, melyből az Intézmény 4.598.345 Ft összegű uniós támogatásban részesül. A pályázat megvalósítása során Dohányzás Leszokás Támogató Pontok jöttek létre, amelyek továbbra is működnek.


A konzorciumi pályázat tárgyát képező, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 6 helyszínen megvalósuló fejlesztések elsősorban dohányzás leszokás támogató pontok kialakításával: humánerőforrás-, infrastrukturális- és eszközfejlesztéssel járultak hozzá a tüdőgondozók megújulásához.

Konzorcium vezető: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet;
Konzorcium tagjai:
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet, Törökszentmiklós;
Mezőtúri Kórház-Rendelőintézet;
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház;
Kátay Gábor Kórház, Karcag;
Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény, Tiszafüred

A projektben a tüdőgondozó intézetekben dohányzásról való leszokást segítő csoportos tanácsadás folyt mind a hat tüdőgondozó Intézet bevonásával.
Folyamatosan tájékoztattuk a társszakmákat, a lakosságot a dohányzásleszokás egyéni és társadalmi hasznosságáról. A tüdőgondozókban olyan helyiségek kerültek kialakításra melyek alkalmassá váltak csoportos foglakozások lebonyolítására.
A projekt 2 fő indikátora a csoportos tanácsadásba bevont munkavállalási korú motivált és leszokni vágyó dohányosok száma, és a sikeresen leszokott kliensek aránya.
Konzorciumi tagonként 50 – 50 fő munkavállalási korú motivált és leszokni vágyó dohányos bevonása volt a cél, így a projekt végére 314 fő dohányos bevonása történt meg. Ezen személyek közül a 6. csoportülés végére 78 fő lett a dohányzásról leszokottak száma.

Sajtóközlemény
2013.11.01
Európai Uniós támogatásból valósul meg Jász-Nagykun-Szolnok megyében a dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása

„A dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok Megyében” című és TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0015 azonosítószámú konzorciumi pályázat megvalósítása indul 2013. III. negyedévében.
A projekt teljes költségvetése 21.083.509 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, melyből az Intézmény 4.598.345 Ft összegű uniós támogatásban részesül.


A konzorciumi pályázat tárgyát képező, a megyében 6 helyszínen megvalósuló fejlesztések elsősorban dohányzás leszokás támogató pontok kialakításával: humánerőforrás-, infrastrukturális- és eszközfejlesztéssel járulnak hozzá a tüdőgondozók megújulásához.

Konzorcium vezető: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet;
Konzorcium tagjai:
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet, Törökszentmiklós;
Mezőtúri Kórház-Rendelőintézet;
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház;
Kátay Gábor Kórház, Karcag;
Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény, Tiszafüred

A konzorciumi projektben a tüdőgondozó intézetekben dohányzásról való leszokást segítő csoportos tanácsadás lefolytatására kerül sor. Emellett a projekt során tájékoztatjuk a szakmát és a lakosságot a dohányzás leszokás társadalmi hasznáról. A konzorciumi tagok olyan helyiségeket alakítanak ki, amelyek alkalmasak a csoportos foglalkozások lebonyolítására. A projekt 2 fő indikátora a csoportos tanácsadásba bevont munkavállalási korú motivált és leszokni kívánó dohányosok száma, és a sikeresen leszokott kliensek aránya.

A projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást kaphatnak az Intézmény honlapján (www.hetenyikorhaz.hu).
 • KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036

  „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036. A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg, általános célja volt, hogy az intézet energiafogyasztását korszerűsítse megújuló energiaforrások alkalmazásával. A telepítendő fotovoltaikus rendszer alkalmas az intézet éves áramfogyasztásának részleges kiváltására, valamint a fejlesztés eredményeként az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkenése prognosztizálható.

 • TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008

  „Nukleáris Medicina Osztály kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008 azonosítószámú pályázat. A Európai Unió 240 millió forintos támogatásának köszönhetően a 2014-es év végére el is készülhet az izotóplabor, amely komplex ellátást biztosít a jövőben az onkológiai betegek számára. Az új osztály a daganatos betegek szűrésén és kezelésén kívül a kardiológiai, a máj- és vese-, valamint pajzsmirigy betegek gyógyulását is segíti.

 • TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035

  „Struktúraváltás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben és MÁV Kórház és Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú pályázat megvalósítása indul 2013. IV. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 1.985.799.768 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.599.665.768 Ft, a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok szakkórház 386.134.000 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001

  Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú konzorciumi pályázat megvalósítása indul 2013. I. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 433.505.113 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így az Intézmény 433.505.113 Ft összegű uniós támogatásban részesül. A projekthez kapcsolódóan 5% saját forrás, azaz 22.816.059 Ft kerül bevonásra.

 • TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014

  A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben című és TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014 azonosítószámú pályázat megvalósítása indult a 2011.09.30-i támogatási szerződés megkötésével. A projekt teljes költségvetése 133.327.100 Ft, melynek támogatási intenzitása 90%, így az Intézmény 119.994.390 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • TIOP 2.2.4/09/1

  2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására.

 • TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078

  A Jász - Nagykun - Szolnok - Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézetben Európai uniós támogatásból az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a humánerőforrás megfelelő képzettségének kialakítása, szakember utánpótlás a Szakorvosi, rezidens- és menedzsmentképzés a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben cím és TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078 azonosítószámú pályázat keretein belül.

 • TIOP 2.2.2

  A SO1 továbbfejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél projekt keretében intézetünkben fejlesztésre kerül a meglévő SO1 szintű sürgősségi osztályt. Ezáltal lehetővé válik a betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének kialakítása.

 • TÁMOP- 6.2.4/A/09/1

  A kórház a Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP- 6.2.4/A/09/1 – keretén belül pályázott Foglalkoztatás támogatása az egészségügyi intézmények számára konstrukcióban, Foglalkoztatás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél címmel a tevékenység bevezetésére. A kórház a pályázat nyerteseként 5, megfelelő tudású, jó képzett szakembert foglalkoztat. Hétköznaponként, 6-18 óra között a Sürgősségi Betegellátó Osztályra érkező betegek állapotának felmérését és megfelelő ellátási kategóriákba való besorolását végzik.

 • HEFOP 4.4

  Nagyszabású fejlesztés valósult meg a megyei kórházban informatikai területen-tudtuk meg Kardos Erikától, az intézmény informatikai osztályának vezetőjétől. – A HEFOP 4.4 Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázat keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt olyan rendszer kiépítésére, mellyel az egész térség egészségügyi intézményei közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással.

 • HEFOP 4.3.2

  Több mint egymilliárd forintot nyert a megyei Hetényi Géza Kórház a rendelőintézet korszerűsítésére és eszközbeszerzésre. A HEFOP 2005-4.3 jelzés alatt futó beruházás eredményeként 2007. szeptember végére modern, komplex, magas szintű ellátást nyújtó térségi diagnosztikai és szűrőközpontban fogadhatják a betegeket Szolnokon.