"Az Év Kórháza 2010"
ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001


Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban
Sajtóközlemény
2015.02.11

Az új rehabilitációs osztály február elejétől várja a betegeket

A „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban” című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben a kivitelezés befejeztével az eszköz-, mobília- és informatikai beszerzések lebonyolítására került sor az elmúlt pár hónapban.Ennek megfelelően az új részlegek – Kardiológiai és Pulmonológiai Légzésrehabilitációs Ambulancia, Addiktológiai Nappali Kórház 2015. 02. 01-től várják a betegeket.

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
2013.06.10

Több mint 4 milliárd forintos pályázati forrásból fejlesztik a rehabilitációs szolgáltatásokat az Észak-alföldi Régióban (6 konzorciumi tag, 8 megvalósulási helyszín). Két év alatt több intézmény megújul Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, emellett – többek között – az addiktológia, kardiológia, pulmonológia, pszichiátria területén javulhat a járó-és fekvőbetegek ellátása, valamint megvalósul a rehabilitációban résztvevők továbbképzése is. A fejlesztésektől a betegellátás színvonal- és szolgáltatásbővülését remélik a szakemberek.

Az épületek felújításával, új épületek építésével, az eszközállomány korszerűsítésével, a munka- és gyógyítási feltételek javításával, a betegeket érintő oktatással, valamint a feladatellátás hatékonyabb megszervezésével növekedhet az ellátottak száma, csökkenhet a rehabilitációhoz szükséges idő, ezzel együtt tovább növekedhet az ellátás színvonala.

A projekt kapcsán – többek között – mintegy 4000 fő ellátására szolgáló kardiológiai járóbeteg rehabilitációs központ jön létre a régióban, illetve megkezdődhet nappali kórházi formában az addiktológiai rehabilitáció. Városunkban és Debrecenben fejlesztik a pulmonológiai ellátást, de javul a megyeszékhelyeken az égésbetegek korai, elsőbbségi, valamint a súlyos állapotú központi idegrendszeri károsodottak rehabilitációs ellátása is. A pszichiátriai rehabilitációban a fejlesztés nagyrészt a fekvőbeteg ellátás javítását célozza.

A pályázat keretében betegtájékoztató anyagok készülnek, és megvalósul a rehabilitációban tevékenykedők továbbképzése mellett az egyetemi és más felsőfokú képzésben tanuló hallgatók (orvostanhallgatók, a társszakmabeli szakorvosjelöltek, rehabilitációs szakorvosok, gyógytornászok, logopédusok, humánkineziológusok, ergoterapeuták) felkészítése is a speciális terület legújabb eredményeinek még jobb megismerésére. Ez azért is kiemelten fontos, mert a korai elsőbbségi rehabilitációra szoruló betegek száma ma Magyarországon megközelíti az 1,5 millió főt.

Konzorciumvezető: Debreceni Egyetem
Konzorciumi tagok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok, Kátai Gábor Kórház Karcag, Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Debrecen, MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyháza
Pályázat címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban
Pályázat azonosító száma: ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001
Támogatási összeg: 4 295 881 821 Ft
Időtartam: 2012. november 30 – 2014. november 29.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
2013.04.10

Európai Uniós támogatásból valósul meg az addiktológiai, kardiológiai és pulmonológiai rehabilitáció fejlesztése

„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban” című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú konzorciumi pályázat megvalósítása indul 2013. I. negyedévében.A projekt teljes költségvetése 433.505.113 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így az Intézmény 433.505.113 Ft összegű uniós támogatásban részesül. A projekthez kapcsolódóan 5% saját forrás, azaz 22.816.059 Ft kerül bevonásra.


A konzorciumi pályázat tárgyát képező, a régióban 8 helyszínen megvalósuló fejlesztések elsősorban a rehabilitációs betegellátási tevékenység minőségének és hatékonyságának javítását célozzák, a hiányzó orvosi rehabilitációs szolgáltatások pótlásával, a hiányzó szükségletek kielégítésével a szubspecialitások és ellátási formák prioritása mentén, infrastrukturális és eszközfejlesztéssel.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, mint konzorciumi tag részéről pszichiátriai rehabilitációs fekvőbetegellátás kapacitásából belső átcsoportosítással 14 ágyas nappali kórház kerül kialakításra, melyhez kapcsolódóan építészeti felújításra, gép-műszer beszerzésre, informatikai fejlesztésre és humánerőforrás fejlesztésre kerül sor. Ezen kívül új épület kialakítását tervezzük, melyben elhelyezésre kerülne a kardiológiai és pulmonológiai légzés rehabilitációs járóbeteg-ellátás. A szociális és a kiszolgáló helyiségek egy része a kardiológiai rehabilitációs épületben („D”) kap helyet.
 • KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036

  „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036. A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg, általános célja volt, hogy az intézet energiafogyasztását korszerűsítse megújuló energiaforrások alkalmazásával. A telepítendő fotovoltaikus rendszer alkalmas az intézet éves áramfogyasztásának részleges kiváltására, valamint a fejlesztés eredményeként az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkenése prognosztizálható.

 • TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008

  „Nukleáris Medicina Osztály kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008 azonosítószámú pályázat. A Európai Unió 240 millió forintos támogatásának köszönhetően a 2014-es év végére el is készülhet az izotóplabor, amely komplex ellátást biztosít a jövőben az onkológiai betegek számára. Az új osztály a daganatos betegek szűrésén és kezelésén kívül a kardiológiai, a máj- és vese-, valamint pajzsmirigy betegek gyógyulását is segíti.

 • TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035

  „Struktúraváltás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben és MÁV Kórház és Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú pályázat megvalósítása indul 2013. IV. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 1.985.799.768 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.599.665.768 Ft, a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok szakkórház 386.134.000 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001

  Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú konzorciumi pályázat megvalósítása indul 2013. I. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 433.505.113 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így az Intézmény 433.505.113 Ft összegű uniós támogatásban részesül. A projekthez kapcsolódóan 5% saját forrás, azaz 22.816.059 Ft kerül bevonásra.

 • TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014

  A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben című és TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014 azonosítószámú pályázat megvalósítása indult a 2011.09.30-i támogatási szerződés megkötésével. A projekt teljes költségvetése 133.327.100 Ft, melynek támogatási intenzitása 90%, így az Intézmény 119.994.390 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • TIOP 2.2.4/09/1

  2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására.

 • TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078

  A Jász - Nagykun - Szolnok - Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézetben Európai uniós támogatásból az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a humánerőforrás megfelelő képzettségének kialakítása, szakember utánpótlás a Szakorvosi, rezidens- és menedzsmentképzés a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben cím és TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078 azonosítószámú pályázat keretein belül.

 • TIOP 2.2.2

  A SO1 továbbfejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél projekt keretében intézetünkben fejlesztésre kerül a meglévő SO1 szintű sürgősségi osztályt. Ezáltal lehetővé válik a betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének kialakítása.

 • TÁMOP- 6.2.4/A/09/1

  A kórház a Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP- 6.2.4/A/09/1 – keretén belül pályázott Foglalkoztatás támogatása az egészségügyi intézmények számára konstrukcióban, Foglalkoztatás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél címmel a tevékenység bevezetésére. A kórház a pályázat nyerteseként 5, megfelelő tudású, jó képzett szakembert foglalkoztat. Hétköznaponként, 6-18 óra között a Sürgősségi Betegellátó Osztályra érkező betegek állapotának felmérését és megfelelő ellátási kategóriákba való besorolását végzik.

 • HEFOP 4.4

  Nagyszabású fejlesztés valósult meg a megyei kórházban informatikai területen-tudtuk meg Kardos Erikától, az intézmény informatikai osztályának vezetőjétől. – A HEFOP 4.4 Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázat keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt olyan rendszer kiépítésére, mellyel az egész térség egészségügyi intézményei közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással.

 • HEFOP 4.3.2

  Több mint egymilliárd forintot nyert a megyei Hetényi Géza Kórház a rendelőintézet korszerűsítésére és eszközbeszerzésre. A HEFOP 2005-4.3 jelzés alatt futó beruházás eredményeként 2007. szeptember végére modern, komplex, magas szintű ellátást nyújtó térségi diagnosztikai és szűrőközpontban fogadhatják a betegeket Szolnokon.