"Az Év Kórháza 2010"
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010.


Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben

2015.12.16


Nyíltnap 2
2015.12.15


A nyertes ARTMED KFT. leszállította a gépműszereket
2015.12.14-15


Ünnepélyes átadás
2015.12.03
2015 december 3-án a projekt Ünnepélyes zárórendezvényére került sor melyen Balog Zoltán az Emberi Erőforrások minisztere és Dr Bene Ildikó országgyűlési képviselő is részt vett.


Sajtónyilvános nyílt napot tartottunk a lakosoknak az új tömbépületben kialakításra kerülő különböző osztályokról
2015.11.09


A nyertes ajánlattevő cég megkezdte a IT szállítását és beszerelését
2015.10.15


Aláírták a gép-műszerek beszerzéséről és beüzemeléséről szóló szerződést
2015.09.29
2015.09.29.-én megtörtént a gépműszer beszerzés aláírása, a nyertes ajánlattevő az ARTMED KFT. lett.


A nyertes ajánlattevő cég megkezdte az irodabútorok szállítását
2015.09.25


Sajtóközlemény
2015.05.14

Projektazonosító: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010
Projekt címe: Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben
Megítélt támogatás: 6 696 403 134 Ft
Projekt összköltség: 7 440 447 927 Ft
Támogatási intenzitás (%): 90
Kedvezményezett neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet


A projekt eredményeként a meglévő technológia tömb („B” épület) mellett, azzal összekötve kialakításra kerül egy új „C” tömb. Az így létrejövő új tömbépület együttes lehetővé teszi az egyes társszakmák integrált működését, a komplex manuális szakmai centralizáció kialakulását. Az új tömbépületben Központi Betegirányító egység, Szülészet-Nőgyógyászati osztály, Csecsemő és Gyermekgyógyászati osztály, Fül-Orr-Gégészeti és Szájsebészeti osztály, Szemészeti osztály kerül elhelyezésre, valamint a központi Műtőhöz csatlakozva 3 új műtő kerül kialakításra.
Ezen kívül a betegutak rövidítése, a sürgősségi betegek hatékonyabb diagnosztikai ellátása érdekében a tömbösítés részeként kialakításra kerül egy új háromszintes radiológiai osztály. Az épület földszintjén pedig egyéb forrásból CT,MR vizsgálók kerülnek kialakításra.
A kivitelezési munkák ütemterv szerinti haladása mellett sor került az irodai bútorok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására, melynek eredményes lezárása a mai szerződés aláírás.

Bokréta ünnepség
2015.01.15


Tájékoztató az építkezés alatt érvényben lévő forgalmi rendről
2014.04.30


Sajtőközlemény
2014.04.28

Kedvezményezett neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Projektazonosító szám: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010

Pályázat címe: „Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben”


Projekt teljes költségvetése 7 440 447 927 Ft, mely az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projektmegvalósítás kezdete: 2011. június 1.

Projektmegvalósítás tervezett befejezése: 2015. június 30.

A projekt általános célja a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a jelenleg fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentése, ezáltal a lakosság számára egészségnyereség elérése, a régió versenyképességének javítása. A pályázati kiírás előírásainak megfelelően a projekt az Intézmény már meglévő infrastrukturális adottságaira (központi műtő, központi steril, központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály) alapozva került kidolgozásra.

Közvetlen cél olyan korszerű tömbépület-együttes létrehozása, mely a betegellátásnak megfelelő infrastrukturális adottságokat biztosítva lehetővé teszi a korszerű és magas szakmai színvonalú, a megyei kórház progresszivitási szintjétől elvárható minőségű és biztonságos betegellátást, egyben az intézmény közép és hosszú távú gazdasági fenntarthatóságát.

A projekt hatására az egymással összefüggő tevékenységek, szakmák és társszakmák egy kubatúrába történő helyezésével az ellátás minősége, biztonsága és hatékonysága jelentősen fokozódik.

A projekt eredményeként a meglévő technológiai tömb („B” épület) mellett, azzal összekötve kialakításra kerül egy új „C” tömb. Az így létrejövő új tömbépület együttes lehetővé teszi az egyes társszakmák integrált működését, a komplex manuális szakmai centralizáció kialakulását. Az új tömbépületben Központi Betegirányító Egység, Szülészet-Nőgyógyászati osztály, Csecsemő és Gyermekgyógyászati osztály, Fül-Orr-Gégészeti és szájsebészeti osztály, Szemészeti osztály kerül elhelyezésre, valamint a Központi Műtőhöz csatlakozva 3 új műtő kerül kialakításra.

Ezen kívül a betegutak rövidítése, a sürgősségi betegek hatékonyabb diagnosztikai ellátása érdekében a tömbösítés részeként kialakításra kerül egy új háromszintes radiológiai osztály. Az épület földszintjén egyéb forrásból CT, MR vizsgálókat akakítunk ki.

Épített,felújított nettó terület összesen: 13 235,05 m2.
Alapkő letétel
2014.03.25


Aláírásra került a szerződés
2014.03.03

2014.03.03.-án aláírásra került a szerződés, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és a nyertes Swietelsky Magyarország Kft. kivitelezővel, az új tömbépület kivitelezési munkálatainak elvégzésére. Azt követően március 10-én átadásra került a munkaterület.
Megtörtént az épületek kiürítése
2013.11.08

A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosító számú "Struktúraváltozás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben" című projekt keretében a lebontásra kerülő épületek kiürítése megtörtént.

Meghívó 2012.11.29-én tartandó lakossági fórumra
2012.11.20


Látványképek
2012.11.15


Tájékoztató
2012.11.13

2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott „Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben” című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése.

A projekt teljes elszámolható költsége 5 299 248 978 Ft, melyből az önrész 529 924 898 Ft. Ezt részben az előző fenntartó -Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat-, illetve a jelenlegi fenntartó, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet biztosítja.

A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására, valamint a központi technológiai tömbhöz kapcsolódó aktív ellátó egységek (Fül-Orr-Gégészet, Szemészet, Szülészet-Nőgyógyászat, Csecsemő- és Gyermekgyógyászat) kialakítására. A projekt eredményeként egy új sebészeti jellegű tömb, valamint új radiológiai szakterületet kiszolgáló épület építésére kerülhet sor, melynek hatására a betegutak letisztulnak, a központi tömb egységei közötti utak lerövidülnek és a költséghatékony működés feltételei megteremtődnek.

A projektben elkészült a kiviteli terv, előkészítés alatt van az orvosi gép-műszer közbeszerzési eljárás. Jelenleg a kivitelezői közbeszerzési dokumentáció Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály általi jóváhagyása zajlik. Várhatóan még idén meg fog indulni a kivitelezői közbeszerzési eljárás, az építési kivitelezés időtartama 15 hónap, így a projekt tervezett befejezése 2014. június 30.
Sajtóközlemény
2012.02.16

Európai Uniós Támogatással megvalósuló program indult a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben ,,Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben'' címmel (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószám).

A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírására 2011. május 16-án került sor. A projekt teljes költsége 5.299.248.978 Ft, mely 90 %-os támogatási intenzitás mellett 4.769.324.080 Ft összegű támogatást eredményez.


A projekt általános célja a kijelölt ellátási területen a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés kiegyenlítése, a jelenleg fennálló társadalmi esélykülönbség csökkentése, az Észak-Alföldi régió versenyképességének javítása.

A pályázattal lehetőség nyílik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előtt, hogy a már meglévő infrastrukturális adottságaira (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) építve korszerűsítést hajtson végre, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására, valamint a hozzá kapcsolódó aktív ellátó egységek (Fül-Orr-Gégészet, Szemészet, Szülészet-Nőgyógyászat, Csecsemő- és Gyermekgyógyászat) kialakítására.

A projekt eredményeként, várhatóan 2013-ra egy új sebészeti jellegű tömb, valamint új radiológiai szakterületet kiszolgáló épület építésére kerül sor, melynek hatására a betegutak letisztulnak, a központi tömb egységei közötti utak lerövidülnek, az ellátás minősége, biztonsága és hatékonysága jelentősen fokozódik.

A projekt jelenét tekintve a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének folyamata zajlik, majd ezt követően a kivitelező kiválasztására és az építkezésre kerül sor.

Aláírásra került
2011.05.16

2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott „Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben” című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése.

A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására, valamint a központi technológiai tömbhöz kapcsolódó aktív ellátó egységek (Fül-Orr-Gégészet, Szemészet, Szülészet-Nőgyógyászat, Csecsemő- és Gyermekgyógyászat) kialakítására.
A projekt eredményeként, várhatóan 2013-ra egy új sebészeti jellegű tömb, valamint új radiológiai szakterületet kiszolgáló épület építésére kerülhet sor, melynek hatására a betegutak letisztulnak, a központi tömb egységei közötti utak lerövidülnek és a költséghatékony működés feltételei megteremtődnek.

A projekt teljes elszámolható költsége 5.299.248.978 Ft, melyből az önrészt – 529.924.898 Ft-ot – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat biztosítja.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján 4 754 124 282 forint támogatásban részesül
2010.04.28

Intézetünk a TIOP 2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban" című konstrukció „A" komponense esetében a Bíráló Bizottság javaslata alapján 4 754 124 282 forint támogatásban részesül.
 • KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036

  „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036. A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg, általános célja volt, hogy az intézet energiafogyasztását korszerűsítse megújuló energiaforrások alkalmazásával. A telepítendő fotovoltaikus rendszer alkalmas az intézet éves áramfogyasztásának részleges kiváltására, valamint a fejlesztés eredményeként az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkenése prognosztizálható.

 • TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008

  „Nukleáris Medicina Osztály kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008 azonosítószámú pályázat. A Európai Unió 240 millió forintos támogatásának köszönhetően a 2014-es év végére el is készülhet az izotóplabor, amely komplex ellátást biztosít a jövőben az onkológiai betegek számára. Az új osztály a daganatos betegek szűrésén és kezelésén kívül a kardiológiai, a máj- és vese-, valamint pajzsmirigy betegek gyógyulását is segíti.

 • TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035

  „Struktúraváltás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben és MÁV Kórház és Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú pályázat megvalósítása indul 2013. IV. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 1.985.799.768 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.599.665.768 Ft, a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok szakkórház 386.134.000 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001

  Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú konzorciumi pályázat megvalósítása indul 2013. I. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 433.505.113 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így az Intézmény 433.505.113 Ft összegű uniós támogatásban részesül. A projekthez kapcsolódóan 5% saját forrás, azaz 22.816.059 Ft kerül bevonásra.

 • TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014

  A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben című és TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014 azonosítószámú pályázat megvalósítása indult a 2011.09.30-i támogatási szerződés megkötésével. A projekt teljes költségvetése 133.327.100 Ft, melynek támogatási intenzitása 90%, így az Intézmény 119.994.390 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • TIOP 2.2.4/09/1

  2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására.

 • TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078

  A Jász - Nagykun - Szolnok - Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézetben Európai uniós támogatásból az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a humánerőforrás megfelelő képzettségének kialakítása, szakember utánpótlás a Szakorvosi, rezidens- és menedzsmentképzés a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben cím és TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078 azonosítószámú pályázat keretein belül.

 • TIOP 2.2.2

  A SO1 továbbfejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél projekt keretében intézetünkben fejlesztésre kerül a meglévő SO1 szintű sürgősségi osztályt. Ezáltal lehetővé válik a betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének kialakítása.

 • TÁMOP- 6.2.4/A/09/1

  A kórház a Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP- 6.2.4/A/09/1 – keretén belül pályázott Foglalkoztatás támogatása az egészségügyi intézmények számára konstrukcióban, Foglalkoztatás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél címmel a tevékenység bevezetésére. A kórház a pályázat nyerteseként 5, megfelelő tudású, jó képzett szakembert foglalkoztat. Hétköznaponként, 6-18 óra között a Sürgősségi Betegellátó Osztályra érkező betegek állapotának felmérését és megfelelő ellátási kategóriákba való besorolását végzik.

 • HEFOP 4.4

  Nagyszabású fejlesztés valósult meg a megyei kórházban informatikai területen-tudtuk meg Kardos Erikától, az intézmény informatikai osztályának vezetőjétől. – A HEFOP 4.4 Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázat keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt olyan rendszer kiépítésére, mellyel az egész térség egészségügyi intézményei közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással.

 • HEFOP 4.3.2

  Több mint egymilliárd forintot nyert a megyei Hetényi Géza Kórház a rendelőintézet korszerűsítésére és eszközbeszerzésre. A HEFOP 2005-4.3 jelzés alatt futó beruházás eredményeként 2007. szeptember végére modern, komplex, magas szintű ellátást nyújtó térségi diagnosztikai és szűrőközpontban fogadhatják a betegeket Szolnokon.