"Az Év Kórháza 2010"
Bemutatkozás

Intézményünk legfrissebb híreiről ide kattintva, az aktualitások menüpontban tájékozódhat.Küldetésünk és Minőségpolitika

Intézetünk, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet a megye lakosságának egészségügyi ellátásában és az egészségügyi szakképzésben meghatározó szerepet betöltő intézmény.Tevékenységeink középpontjába a következő kiemelt célokat helyezzük:
 • betegeink elégedettségének fokozása,
 • az intézet gazdasági stabilitásának fenntartása,
 • a betegellátás minőségének nemzetközi normákhoz való igazítása,
 • a gyógyítási folyamatok hatékonyságának fokozása
 • eredményes és jövőbe mutató humán erőforrás gazdálkodás megvalósítása.


Céljaink elérésének garanciáit
 • a minőségirányítási-, szervezeti- és működési rendszerünk folyamatos fejlesztésében,
 • az etikus betegközpontú gyógyítás, ápolás és diagnosztika színvonalának folyamatos javításában,
 • kimagasló szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező, úgy saját, mint kapcsolódó belső, illetve külső területek munkájával szemben igényes munkatársak alkalmazásában,
 • a képzés és továbbképzés ösztönzésében,
 • a minőségi munka elismerésében,
 • az erőforrások optimális kihasználásában,
 • a strukturális feltételrendszerünk tervezett, betegeink és a társadalom igényeihez alakuló fejlesztésében,
 • a modern informatika által támogatott információs rendszer működtetésében látjuk.
Intézetünk felső vezetése a minőségpolitika deklarálásával a kórház küldetésének és stratégiai célkitűzéseinek teljesülését követi. Gondoskodik annak széleskörű tudatosításáról, hogy intézetünk sikere és munkatársaink személyes boldogulása elválaszthatatlan egymástól.


A kórház tevékenységi körei
 1. Az intézet alaptevékenysége a kórház a város és vonzáskörzetében élők ellátásán túl
  • Megyei ellátást nyújt immunológia, hematológia, endokrinológia, nefrológia, kardiológia, kardiológiai rehabilitáció, tüdőgyógyászat, érsebészet, onkológia, rehabilitáció és hemodinamika vonatkozásában;
  • Progresszív ellátást nyújt a speciális traumatológiai, szemészeti, bőrgyógyászati, ideggyógyászati, infektológiai, koraszülött és gyermekintenzív ellátást igénylő betegek számára;
  • Regionális feladatokat lát el az angiológia, mellkas-sebészet, valamint idegsebészet területén. Az öt telephelyen felnőtt és gyermek, aktív és krónikus, járó-és fekvőbeteg szakellátás rehabilitációt, utókezelést, gondozást nyújtógyógyító, megelőző ellátás történik.


 2. Kiegészitő tevékenysége
  • Foglalkozásegészségügyi ellátás
  • Gyógyszerellátás és forgalmazás
  • Kisegítő gazdálkodás
  • Az alaptevékenységet kiszolgáló teljes körű gazdasági, műszaki háttérszolgáltatás


 3. Képzés, továbbképzés
  • Kórházunk a Szegedi Tudományegyetem Szak-és Továbbképzési Központja által szakorvosképzésre akkreditált intézet, mely által a rezidens és szakgyakornok képzés történik
  • Az egészségügyi alap-, közép- és felsőfokú intézetekkel az előzőhöz hasonló módon együttműködési megállapodás alapján szabályozza a gyakorlati képzést.


 4. Kutatás - Fejlesztés
  • Klinikai Vizsgálatok: Kapcsolattartó - Dr. Farkas Zoltán - Igazgatási és Jogi Osztály
  • Intézeti Kutatásetikai Bizottság (IKEB): Dr. Bakos Noémi Phd - elnök

Gyógyító feladatainak ellátási körében a Szervezeti és Működési Szabályzatban (E010101) ábrázolt szervezeti tagozódásban feltüntetett orvosi szakmákban végzi a járó és fekvőbeteg ellátást, a prevencióval kapcsolatos intézeti feladatokat, teljes járó és fekvőbeteg ellátást biztosit a területéhez tartozó és a hozzá forduló lakosok részére.
Jelenleg a rendelőintézet az alábbi járóbeteg szakellátást, gondozást biztosítja a megye lakossága, valamint egyes szakrendelések esetén a megyehatárokon túli településeken élők számára:

 • Tüdőszűrés és gondozás
 • Belgyógyászat
 • Sebészet
 • Baleseti sebészet
 • Nőgyógyászat és terhes gondozó
 • Fül – orr – gége
 • Szemészet
 • Ideggyógyászat
 • Bőr- és nemi beteg ellátás
 • Pszichiátria
 • Fizikoterápia
 • Radiológia
 • Laboratórium
 • Fogászat, szájsebészet
 • Idegsebészet

Gyógyító, megelőző tevékenységeinket szakmacsoportos szervezésben folytatjuk. A szakmacsoportos működés biztosítja a szakmacsoporton belüli, osztályok közötti folyamatos kapcsolattartást, illetve a közöttük és az intézet vezetése közötti együttműködés hatékonyságát. Tagoltabbá teszi a kórház szervezetét, lehetővé teszi a szakmacsoportokon belül eldöntendő kérdések gyorsabb megoldását.A két fő szakmacsoport: belgyógyászati- diagnosztikai, és sebészeti szakmacsoport. Az alaptevékenységet kiszolgáló teljes körű gazdasági, műszaki és humánpolitikai szolgáltatás szervezeti tagozódását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 • KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036

  „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036. A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg, általános célja volt, hogy az intézet energiafogyasztását korszerűsítse megújuló energiaforrások alkalmazásával. A telepítendő fotovoltaikus rendszer alkalmas az intézet éves áramfogyasztásának részleges kiváltására, valamint a fejlesztés eredményeként az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkenése prognosztizálható.

 • TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008

  „Nukleáris Medicina Osztály kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008 azonosítószámú pályázat. A Európai Unió 240 millió forintos támogatásának köszönhetően a 2014-es év végére el is készülhet az izotóplabor, amely komplex ellátást biztosít a jövőben az onkológiai betegek számára. Az új osztály a daganatos betegek szűrésén és kezelésén kívül a kardiológiai, a máj- és vese-, valamint pajzsmirigy betegek gyógyulását is segíti.

 • TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035

  „Struktúraváltás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben és MÁV Kórház és Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú pályázat megvalósítása indul 2013. IV. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 1.985.799.768 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.599.665.768 Ft, a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok szakkórház 386.134.000 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001

  Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú konzorciumi pályázat megvalósítása indul 2013. I. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 433.505.113 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így az Intézmény 433.505.113 Ft összegű uniós támogatásban részesül. A projekthez kapcsolódóan 5% saját forrás, azaz 22.816.059 Ft kerül bevonásra.

 • TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014

  A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben című és TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014 azonosítószámú pályázat megvalósítása indult a 2011.09.30-i támogatási szerződés megkötésével. A projekt teljes költségvetése 133.327.100 Ft, melynek támogatási intenzitása 90%, így az Intézmény 119.994.390 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • TIOP 2.2.4/09/1

  2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására.

 • TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078

  A Jász - Nagykun - Szolnok - Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézetben Európai uniós támogatásból az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a humánerőforrás megfelelő képzettségének kialakítása, szakember utánpótlás a Szakorvosi, rezidens- és menedzsmentképzés a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben cím és TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078 azonosítószámú pályázat keretein belül.

 • TIOP 2.2.2

  A SO1 továbbfejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél projekt keretében intézetünkben fejlesztésre kerül a meglévő SO1 szintű sürgősségi osztályt. Ezáltal lehetővé válik a betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének kialakítása.

 • TÁMOP- 6.2.4/A/09/1

  A kórház a Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP- 6.2.4/A/09/1 – keretén belül pályázott Foglalkoztatás támogatása az egészségügyi intézmények számára konstrukcióban, Foglalkoztatás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél címmel a tevékenység bevezetésére. A kórház a pályázat nyerteseként 5, megfelelő tudású, jó képzett szakembert foglalkoztat. Hétköznaponként, 6-18 óra között a Sürgősségi Betegellátó Osztályra érkező betegek állapotának felmérését és megfelelő ellátási kategóriákba való besorolását végzik.

 • HEFOP 4.4

  Nagyszabású fejlesztés valósult meg a megyei kórházban informatikai területen-tudtuk meg Kardos Erikától, az intézmény informatikai osztályának vezetőjétől. – A HEFOP 4.4 Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázat keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt olyan rendszer kiépítésére, mellyel az egész térség egészségügyi intézményei közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással.

 • HEFOP 4.3.2

  Több mint egymilliárd forintot nyert a megyei Hetényi Géza Kórház a rendelőintézet korszerűsítésére és eszközbeszerzésre. A HEFOP 2005-4.3 jelzés alatt futó beruházás eredményeként 2007. szeptember végére modern, komplex, magas szintű ellátást nyújtó térségi diagnosztikai és szűrőközpontban fogadhatják a betegeket Szolnokon.